Zrušení daně z nemovitosti

Zrušení daně z nemovitosti: Co nám tato změna přinese?

Do Sněmovny se dostal návrh na zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti a byl schválen 8. července. Co přinese kupujícím a prodávajícím?

Daň z nabytí nemovitosti a její zrušení

Sazba daně z nabytí nemovitosti činí 4 % a od roku 2016 ji platí kupující. Ve Sněmovně se během roku 2020 diskutovalo o jejím zrušení, které by mělo vejít v platnosti ideálně již na podzim s účinností od 1. 1. 2021. Očekávalo se, že ještě nastane celá řada změn a politici přijdou s pozměňovacími návrhy. Tyto kroky mohly celý schvalovací proces značně protáhnout. Nakonec se tak nestalo a zákon byl přijat již 8. 7. 2020.

Kdo platí daň z nabytí nemovitosti

Ministryně financí, Alena Schillerová, měla dle svých slov návrh o zrušení daně z nabytí nemovitosti na stole již několikrát. Vždy ji ale rozpočtové důvody bránily v tom, aby ho odsouhlasila. Těmi důvody je 13 miliard korun ročně. Tolik stát vybere na dani z nabytí nemovitosti. A jednou bude tato částka ve státní pokladně chybět.

Daň ve výši 4 % z nabytí nemovitosti však platí jen někteří z nás. Neplatíme ji, pokud:

 • kupujeme novostavbu od developerů,
 • převádíme nemovitost z družstevního vlastnictví do osobního,
 • jsme nabyli nemovitost ve formě daru,
 • jsme nemovitost zdědili.

Platba daně z nabytí nemovitosti je tedy častokrát považována za nespravedlivou. Tento důvod vedl k znovuotevření zákona o jejím zrušení.

Jaké změny přinese zrušení daně z nabytí nemovitosti

Zrušení daně z nabytí nemovitosti přinese pro kupující určité změny. Jaké to jsou?

 • Zrušení daně vejde v účinnost až 1. 1. 2021. Kupující, kteří koupili nemovitost mezi prosincem 2019 a prosincem 2021 by si přesto mohli daň odečíst zpětně. Kdo ji již zaplatil, mohl by si zažádat o její vrácení. Od 1. 1. 2021 pak nebude muset platit 4% daň z celkové kupní ceny ani kupující ani prodávající.
 • Podle původního návrhu nemělo být možné počínaje datem 1. 1. 2022 uplatnit úroky z ročního zúčtování z úvěru a hypoték uzavřených od tohoto data. Tento návrh ale neprošel. Vláda odsouhlasila, že každý, kdo si nyní vezme při koupi nemovitosti hypotéku, si může ze zákona při podání daňového přiznání jednou ročně odečítat úroky z úvěrů ze svého daňového základu. A to i po roce 2022.
 • Zároveň se ale snižuje roční limit na úroky z hypoték ze 300 000 Kč na 150 000 Kč. Co to znamená? Pokud bude roční výše úroků do 150 000 Kč, může si ji majitel nemovitosti odečíst ze svého daňového základu.
 • Z pohledu placení daní je tedy právě teď vhodná doba pro nákup nemovitosti. Neplatíme daň z nabytí nemovitosti a přitom si můžeme do budoucna odečítat úroky.
 • Spekulanti na trhu s nemovitostmi se vyhnou placení daní ve dvou případech:
 • Pokud si nemovitost nechají 10 let místo původních 5 let,
 • nebo pokud budou bydlet v koupené nemovitosti minimálně dva roky.

Za dodržení těchto podmínek se vyhnou placení daně ve výši 15 %. Tato výše pro ně bude platit od 1. 1. 2021.

 • Běžný prodejce nemovitosti má proti spekulantům na trhu výhodu: Pokud má v nemovitosti trvalé bydliště, daň z příjmu musí zaplatit pouze pokud ji prodává v prvních dvou letech od nákupu.

Jak zažádat o vrácení daně z nabytí nemovitosti

Na tuto odpověď si budeme muset ještě chvíli počkat. Po nabytí účinnosti zákona by mohli plátci daně uplatnit obecný postup pro vrácení přeplatku podle daňového řádu.

V souladu s tímto řádem může kupující o vratitelný přeplatek požádat do šesti let od konce kalendářního roku, ve kterém přeplatek vznikl. Co to znamená? Jelikož očekáváme schválení zákona k 1. 1. 2021, o vrácení daně budeme moci požádat do ledna roku 2027. Částka by nám pak měla přijít na účet nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Compare