Prohlášení o ochraně osobních údajů (EU)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 19. 2. 2024 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://hanarealitypartner.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

3. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

4. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

5. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

6. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

7. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Inspektor ochrany údajů

Náš Inspektor ochrany údajů byl zaregistrován u orgánu pro ochranu údajů v členském státě EU. Máte-li jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo dotazy pro Inspektora ochrany údajů, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, prostřednictvím https://www.uoou.cz/urad-pro-ochranu-osobnich-udaju nebo posta@uoou.cz nebo telefonicky na 234 665 111

9. Kontaktní údaje

Boskovický realitní partner, s.r.o.
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
Česká republika
Webová stránka: https://hanarealitypartner.cz
E-mail: zc.manzes@o.anah
Telefonní číslo: +420733713240

Příloha

Formuláře formátoru

Když návštěvníci nebo uživatelé odešlou formulář, získáme IP adresu pro ochranu proti spamu. Zaznamenáváme také e-mailovou adresu a můžeme zachytit další osobní údaje obsažené v polích formuláře.
Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Když návštěvníci nebo uživatelé odešlou formulář, uchováme údaje po dobu 30 dnů.

Kam posíláme vaše údaje
Žádná shromážděná data neodesíláme.
Třetí strany
Pro ochranu proti spamu používáme Google reCAPTCHA. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Loco Translate

Tento plugin neshromažďuje žádná data od návštěvníků veřejných webových stránek.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Tento web používá sadu Privacy Suite pro WordPress od Complianz ke shromažďování záznamů o souhlasu. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Další informace naleznete v Complianz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Anketa

Když návštěvníci nebo uživatelé odesílají hlasování, získáváme IP adresu  pro ochranu proti spamu a pro omezení voličů.
Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Když návštěvníci nebo uživatelé hlasují v anketě, uchováme údaje IP adresy po dobu 30 dnů a anonymizujeme je.
Kam posíláme vaše údaje
Žádná shromážděná data neodesíláme.

Forminátorové kvízy

Když návštěvníci nebo uživatelé předloží odpověď na kvíz, získáváme ŽÁDNÉ osobně identifikovatelné informace.
Jak dlouho vaše údaje uchováváme
Když návštěvníci nebo uživatelé odpoví na kvíz, uchováme údaje odpovědí po dobu 30 dnů a poté je odstraníme z našeho systému.
Kam posíláme vaše údaje
Žádná shromážděná data neodesíláme.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Tento web používá sadu Privacy Suite pro WordPress od Complianz ke shromažďování záznamů o souhlasu. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Další informace naleznete v Complianz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Compare