Zásada informovanosti účastníků

Nový katastrální zákon vám dává jako vlastníkovi nemovitosti mnohem větší naději, že se o převodu své nemovitosti dozvíte. Katastrální úřad má totiž nově zřízenou povinnost informovat vlastníka či jiného oprávněného zástupce o změnách v zápisech do katastru

Princip informovanosti účastníků řízení se projevuje v § 16odst.1 zákona. Pokud jsou tedy právní poměry dotčeny změnou, informuje KN vlastníka nemovitostinebo jiného oprávněného zasláním informace, a to na adresu vyplněnou v podání podle § 14 odst. 1 písm. B), prostřednictvím datové stránky,elektronicky na e-mailovou adresu nebo zprávou na mobilní telefon, pokud o to však požádá.

MŮŽETE SI TEDY DOPŘEDU POŽÁDAT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD O TO, ABYSTE BYLI INFORMOVANÍ NEJEN DOPORUČENÝM DOPISEM, ALE I DO DATOVÉ SCHRÁNKY, ELEKTRONICKY EMAILEM NEBO TEXTOVOU ZPRÁVOU NA VÁŠ MOBILNÍ TELEFON O TOM, ŽE SE S VAŠIMI NEMOVITOSTMI NĚCO DĚJE.

V praxi to vypadá následovně: Jako majitelé nemovitosti budete po podání návrhu na vklad na katastrální úřad informováni o probíhajícím řízení a máte 20dní lhůtu na to, abyste se případně ozvali, pokud o řízení nevíte. Řízení se tak v praxi dost protáhlo oproti dřívějšímu zapisování stavu a prodloužilase tím také doba, během níž budou práva na katastru zapsána. Některé katastry totiž byly schopny provést vklad i během týdne. Jedná se o to, aby se předcházelo podvodnému jednání,které bylo způsobeno podvrženými listinami. Vlastníci tak jsou lépe ochráněni před podvodnými převody svých nemovitostí.

Compare